Linux a'r Gymraeg/Linux and the Welsh language

Cysylltiadau defnyddiol/useful links
Diweddarwyd/updated: 21 Tachwedd/November 2002
Rhys Jones, rhys@sucs.org